ราคากลางครุภัณฑ์อื่น

ราคารกลางครุภัณฑ์อื่น(ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-compressed

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์อื่น

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์อื่น(ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา)%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99-compressed