คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ)

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2-c

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ)

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b9%89

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายบ้านนายสอง แป้นโพธิ์ หมู่1

โครงการก่อสร้าง คสล สายบ้านายสอง แป้นโพธิ์%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%84-%e0%b8%aa-%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a